dokhtare ashoo0oob

تـودورانــی هســتـیـم ؛ کــهـ حشــریـتــ ،گــوه زده بــهـ بـشـــریـتــ

...

"دوسـتت دارم"درزبان مردان شکل های مختلفی دارد...
بعضی هابایک شاخه گل،بعضی هابایک چشمک دریک مهمانی شلوغ،
برخی بابوسه ای آتشین درنیمه های شب...
عده ای باگفتن:"خانوم،آستینم راتامیزنی؟"
اما فقط تعداداندکی ازآنهابجای گفتن دوستت دارم،
برای معشوقه شان شعرمیسرایند...
بااین تفاوت که میخواهندتمام دنیاازاین دوست داشتن باخبرشوند...!!!


+ نوشته شده در پنجشنبه 4 آذر 1395 ساعت 09:56 ق.ظ توسط parnia | نظرات()