تبلیغات
dokhtare ashoo0oob - انســـــــان!

dokhtare ashoo0oob

تـودورانــی هســتـیـم ؛ کــهـ حشــریـتــ ،گــوه زده بــهـ بـشـــریـتــ

انســـــــان!

انســان،آهسـته آهسـته عقب نشینی میکند
هیچـــکس یکباره معـــتادنمی شود
یکباره سقـــوط نمی کند
یکـــباره وا نمی دهد
یکباره خســـته نمی شود،رنگ عـــوض نمی کند،تبدیـــل نمی شودوازدســت نمی رود،
زندگی بســیارآهسـته ازشـکل می افتد،
وتکرارخسـتگی بســیارموذیـانه وپاورچــین رخنـه می کند
قــدم اول را اگربه سـوی حذف چیزهای خــــوب برداریم،
شک مکن که قدم های بعدی را شــــتابان بر
خواهیم داشـــت...                                                                                                                                                     


+ نوشته شده در چهارشنبه 17 شهریور 1395 ساعت 01:51 ب.ظ توسط parnia | نظرات()