تبلیغات
dokhtare ashoo0oob - درسـت نمـی دانـم...!

dokhtare ashoo0oob

تـودورانــی هســتـیـم ؛ کــهـ حشــریـتــ ،گــوه زده بــهـ بـشـــریـتــ

درسـت نمـی دانـم...!

درسـت نمـی دانـم!
ولـی...
مـی گـوینـد:
حـوابـودکـه سـیـب راتعـارف کـرد!
وچـرا آدم خـورد؟؟؟
سـاده نبـود...
عــاشـــق بـود...
نمـی دانـم!امــا...
حـوابـرایـش بـاارزش بـود!
بـاارزش تـرازبهـشـتـی کـه مـی گـوینـدمفــت ازدسـت داد...
سـیـب هنــوزهـم شیـریـن اسـت
هنــوزهـم آدم بهـشـت رابـه لـبخـنـدحـوامـی فـروشـد،
فـقـط اگـر
حــوایــش،،،
هـوایـش راداشـتـه بـاشـد...


+ نوشته شده در شنبه 11 اردیبهشت 1395 ساعت 01:02 ب.ظ توسط parnia | نظرات()نمایش نظرات 1 تا 30