تبلیغات
dokhtare ashoo0oob - اعــتـــمــاد...!

dokhtare ashoo0oob

تـودورانــی هســتـیـم ؛ کــهـ حشــریـتــ ،گــوه زده بــهـ بـشـــریـتــ

اعــتـــمــاد...!

اعـــتـمــادرانــمـی تــوانــ آمـــوخــتــ
هـــرگــزســعــی نــکـنــ آنـــ را بـیــامــوزیــ!
ایــنــ بــلـایـــی ســت کـــهــ بــرســرتــمـــام بـشــریـتــ آمـــده
اســـت...!
اعــتـمــادآمـــوخـتـه شــدهــ بــه اعـتـقــادتــبـدیـــل
مــی شــود!!!
اعــتــمــادرادرخـــودتـــ کــشــف کـــن،نـیــامــوز
درعــمــق وجــــودتـــ...
درهــرذره ازوجـــودت آن رادریـــابـــ...!


+ نوشته شده در شنبه 28 فروردین 1395 ساعت 01:22 ب.ظ توسط parnia | نظرات()نمایش نظرات 1 تا 30