تبلیغات
dokhtare ashoo0oob - ســـــال نــــومــــبــــارک...

dokhtare ashoo0oob

تـودورانــی هســتـیـم ؛ کــهـ حشــریـتــ ،گــوه زده بــهـ بـشـــریـتــ

ســـــال نــــومــــبــــارک...

یـکـسـالـ گــذشــتـ
بـعـضـیـادلـشـونــ شـکـسـتــ
بـعـضـیـادلــ شـکـونـدنـ
خـیـلیـاعـاشــقــ شـدنــ
وخـیـلیـاتـنـهـاشـدنــ
خـیـلیـاازبـیـنـمـونــ رفـتـنــ
خـیـلیـابـیـنـمـونــ اومـدنــ
گـریـهــ کـردیـمــ وخـنـدیـدیـمــ
آرزودارمــ
سـالـیــ کــه درپـیــش داریــد
آغــازروزهــایــیــ بـاشـهــ
کـــه آرزوشــوداریــد
وبــهــ آرزوهـــاتـــونــ بــرســیـد
پــولــ
مــاشــیــنــ
عــشـــق وهــمـســر
وهــرچـــیــ تـــودلـــتــونـــهــ
پـــیـــشــ پـــیـــشــ عـــیـــدتـــونــــ مـــبـــارکـــ

+ نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 10:58 ق.ظ توسط parnia | نظرات()نمایش نظرات 1 تا 30