تبلیغات
dokhtare ashoo0oob - دلــت کــه گــرفـــت...!

dokhtare ashoo0oob

تـودورانــی هســتـیـم ؛ کــهـ حشــریـتــ ،گــوه زده بــهـ بـشـــریـتــ

دلــت کــه گــرفـــت...!

دلــت کـــه گـــرفـــت...
بــه کــســی نــگــو
بــگـذارتــمـامــی غــم هــایــت بــااشــک هــایــت فــروریــزنــد
دلــت کــه گــرفــت...
بــه خــودت پــنـاه بـبــر
مــبـادااجــازه دهــی دســتـان دیــگـری تـســلـایــت دهــنـد
بــه یــادبــیـاورهــمـیـن دســتـانــی کــه امــروزرهــایــت کــردنــد
روزی بــرای تــســلـاآمــده بــودنــد
دلــت کــه گــرفــت...
بــغـضــت رارهــاکــن درتــنـهـایــی وخــلـوتــت
یــاران هــمـیـشـه یــــارنــیـســتـنـد
بــگـذاررازهــایــت بــرای هــمـیـشـه رازبــاقــی بــمـانـنــد...


+ نوشته شده در دوشنبه 24 اسفند 1394 ساعت 12:54 ب.ظ توسط parnia | نظرات()نمایش نظرات 1 تا 30