تبلیغات
dokhtare ashoo0oob - سلامتی مرد...

dokhtare ashoo0oob

تـودورانــی هســتـیـم ؛ کــهـ حشــریـتــ ،گــوه زده بــهـ بـشـــریـتــ

سلامتی مرد...

سلامتی مرد...
نه اون جوجه مایه داری که چسبیده ب
باباش...
اونی که ازخودش مایه گذاشت نه جیب
باباش...
نه اونی که به عالم وآدم توخیابون چشم
داشت...
اونی که عالم وآدم رومثل ناموس خودش روچشم
داشت...
نه اونی که رفیقاشوبه جنس مخالف
فروخت...
اونی که پای رفاقت آسمونوزمینوبه هم
دوخت...
نه اونی که مخاطب خاصش پیشش اهمیت
نداشت...
اونی که مخاطب خاصش کوهی ازحمایت جز
اون نداشت...
نه اونی که افتخارش تعداددفعاته زمین
زدناشه...
اونی که افتخارش تعداد دفعات اززمین بلند
کردناشه...
نه اونی که هرروزبایکی پرید...
اونی که چشماش جزمخاطبش کسیوندید
.
.
.
خلاصه...
نه اونی که نربود
اونی که مردبود!+ نوشته شده در چهارشنبه 4 شهریور 1394 ساعت 01:33 ب.ظ توسط parnia | نظرات()