تبلیغات
dokhtare ashoo0oob - "مـرد"..."زنـ"...

dokhtare ashoo0oob

تـودورانــی هســتـیـم ؛ کــهـ حشــریـتــ ،گــوه زده بــهـ بـشـــریـتــ

"مـرد"..."زنـ"...

زن یعنی نـاز...مردیعنی نـیـاز...
مردیعنی بـایـد،زن یعنی شـایـد...
مردیعنی سـاخـتـنـ،زن یعنی سـوخـتـنـ...
مردیعنی دلـدار،زن یعنی دلـداده...
مردیعنی آریـ،زن یعنی گـاهـی...
مردیعنی دمـ،زن یعنی بـازدمـ...
مردیعنی سـخـاوتـ،زن یعنی صـداقـتـ...
مردیعنی بـیـارامـ،زن یعنی بـیـاسـایـ...
مردیعنی یک جرعه هـوسـ،زن یعنی جام لبریزنـفـسـ...
ومردیعنی تنهایک واژه وآن هم"مـرد"...
وزن یعنی تنهایک واژه وآن هم"عشـق"...
همانقدرکه زن رابایدفهـمیـد...
مردراهم بایددرکـ کرد...
همانقدرکه زن"بـودنـ"میخواهد...
مردهم"اطـمـیـنـانـ"میخواهد...
همانقدرکه بایدقربان صدقه روی بی آرایش زن رفت...
بایدفدای خستگی های مردهم شد...
همانقدرکه بایدبی حوصلگی های زن راطاقت آورد...
کلافگی های مردراهم بایدفهمید...
خلاصه"مـرد"و"زنـ"ندارد...
به نقطه ی"مـا"شدن که رسیدی...
بـهـتـریـنـ بـاشـ بـرایـشـ...
بگذارحس کندهیچکس به اندازه ی تودرکش نمیکند...
+ نوشته شده در یکشنبه 29 آذر 1394 ساعت 02:05 ب.ظ توسط parnia | نظرات()نمایش نظرات 1 تا 30