تبلیغات
dokhtare ashoo0oob - هیـ پـسـر...

dokhtare ashoo0oob

تـودورانــی هســتـیـم ؛ کــهـ حشــریـتــ ،گــوه زده بــهـ بـشـــریـتــ

هیـ پـسـر...

هی پسر
هی به ظاهر مـرد
بیا اینجاکارتـ دارمـ
اونـیکه میری از«اندامـش» پـیش
رفـیقات تعریـف میکنیـ
میگیـ عجـب جیگریـه
اون دختـر نامـوس یکی دیگـ
ست...
فک کـن یـکـیـ از اندام خواهـر و
مادرتـ واس یکی دیگهـ تعریـف کنهـ
هــــا؟
چیـ شـــد؟
چراســگ شـــدیـ؟
دیـــــگهـ هیچیــــ نگــــو
فقــــط فکــــــــر کــــــــن...


+ نوشته شده در یکشنبه 8 آذر 1394 ساعت 02:01 ب.ظ توسط parnia | نظرات()نمایش نظرات 1 تا 30